REGULAMIN RÓŻA ROOMS

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania w budynku i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku za wynajęcie pokoju.Zarządzającym obiektem Róża Rooms jest Hostel Pod Różą Karolina Cichoń z siedzibą 32-640 Zator, ul.Różana 4. Korzystanie z usług obiektu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

 1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15, kończy się o godzinie 10 dnia następnego. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania, w miarę dostępności wolnych pokoi. Późne zameldowanie, tj. po godzinie 19, możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu i opłaceniu z góry całego pobytu.
 2. Pokoje wynajmuje się po przedłożeniu dokumentu tożsamości oraz po uregulowaniu zapłaty.
 3. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 07.00 rano.
 4. Zachowanie gości obiektu oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obiekt może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tę zasadę, nawet w trakcie trwania doby noclegowej.
 5. Osoby niezameldowane w hostelu mogą przebywać w pokojach do godziny 22.00. Po tej godzinie uprasza się o opuszczenie obiektu lub opłacenie noclegu przez osoby niezameldowane.
 6. W całym obiekcie obowiązuje zakaz palenia papierosów. W pokojach zainstalowane są czujki dymu papierosowego. Złamanie zakazu będzie skutkowało karą w wysokości 1000 zł.
 7. Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych bez wcześniejszego porozumienia.Akceptowane są zwierzęta domowe za wyjątkiem ras psów uznawanych za agresywne. Zwierzęta powinny posiadać aktualne świadectwa szczepień, natomiast właściciel odpowiedzialny jest za zwierzę oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone oraz jest zobowiązany do sprzątania po nim nieczystości.W przypadku szkód wyrządzonych w mieniu ośrodka lub mieniu innych gości, albo pozostawienia zanieczyszczeń obiekt pobierze dodatkową opłatę na poczet doprowadzenia obiektu noclegowego do pierwotnego stanu, którą zostanie obciążony właściciel zwierzęcia.
 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia lokalu oraz znajdujących się w nim urządzeń technicznych, które powstały z winy Gościa lub innych osób przebywających razem z nim w pokoju.
 9. Goście powinni zawiadomić pracownika obiektu w razie wystąpienia jakiejś szkody niezwłocznie po jej wystąpieniu.
 10. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju.
 11. Przedmioty pozostawione w pokoju po jego opuszczeniu będą przechowywane przez 30 dni.
 12. Parking przy obiekcie jest parkingiem niestrzeżonym. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu oraz ich wyposażenia lub przedmiotów w nich pozostawionych.
 13. Rezerwację gwarantujemy jeżeli na konto zostanie wpłacony zadatek w wys. 100% wartości pierwszej doby pobytu. W przypadku odwołania rezerwacji na mniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem się doby noclegowej lub w przypadku nie pojawienia się gościa w obiekcie, hostel zatrzymuje cały wpłacony zadatek.
 14. Sprzątanie pokoi dokonywane jest każdorazowo po wyjeździe Gościa. Na życzenie Gościa zgłoszone w recepcji sprzątanie lub wymiana ręczników może być dokonywana częściej.
 15. Skrócenie pobytu nie jest związane ze zwrotem pieniędzy.
 16. Nie odpowiadamy za awarie i ich skutki od nas niezależne.
 17. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.